Tarihçe

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı 2000 yılında kurulmuştur. Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı ve çatısı altında yer alan Tıbbi Bilişim Koordinatörlüğü de 2002 yılından itibaren yeniden yapılandırılarak “Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı” oluşturulmuştur. Ana Bilim Dalı kurucu başkanı Prof. Dr. İskender Sayek, 2000-2006 yılları arasında bu görevi sürdürmüştür. Halen ana bilim dalı başkanlığını Prof. Dr. Melih Elçin yürütmektedir.

 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, tıp eğitimi alanında program geliştirme, program değerlendirme, ölçme ve değerlendirme, klinik ve iletişim beceri eğitimleri, tıpta insan bilimleri, eğiticilerin eğitimi ve eğitim teknolojileri alanlarında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim ile sürekli mesleki gelişim düzeylerinde çalışmalar yapmaktadır.

 

 

 

 

 
 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
06100 Sıhhiye Ankara