Sürekli Mesleki Gelişim

H.Ü. HASTANELERİ PERSONELİNE YÖNELİK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMİ
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde başlanan “2222 Mavi Kod” uygulamasını desteklemek, hastanelerde yürütülen hizmetin niteliğini geliştirmek ve hastane çalışanlarının mesleksel donanımlarını arttırmak amacıyla Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği içerisinde hastane personeline yönelik ‘temel yaşam desteği’ eğitimleri verilmektedir.


H.Ü. HASTANELERİNDE GÖREVLİ TIBBİ SEKRETERLERE YÖNELİK İLETİŞİM EĞİTİMİ
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan sekreterlere yönelik hasta ve hasta yakınları ile iletişimi geliştirme eğitimleri verilmektedir. Eğitimler 3 yarım günde, standart hasta görüşmeleri ve çözümleme oturumları ile başlayıp katılımcıların deneyim paylaşımları ile gelişecek şekilde yapılandırılmıştır. Eğitimleri tamamlayan sekreterler, eğitimden 3-6 ay sonrasında gündelik uygulamaları sırasında kendisiyle etkileşime geçen bir “açıklanmamıs¸ standart hasta” tarafından değerlendirilmektedir.