Mezuniyet Öncesi

DÖNEM I KURAMSAL DERSLERİ

Tıp Fakültesi Dönem I öğrencilerine öğretim yılının ilk haftası içinde 2 saatlik “Nasıl Öğreniyorum”, 2 saatlik “İletişim Becerileri”, 2 saatlik “İyi Hekimlik Uygulamaları” ve 1 saatlik “Bilgi Okuryazarlığı ve Tıpta İnsan Bilimleri” başlıklı kuramsal dersler verilmektedir.

İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI

2004-2005 Öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde amacı öğrencilere iyi hekimin gereksinimi olan bilişsel, psiko-motor ve duyuşsal özelliklerin kazandırılması olan ‘İyi Hekimlik Uygulamaları’ adı altında üç yıllık dikey bir program başlamıştır. İyi Hekimlik Uygulamaları, iletişim becerileri temelinde tasarlanmış mesleksel becerilerin ve muayene becerilerinin kazandırılacağı, etik ve profesyonel değerlerin tartışılacağı, klinik ziyaretlerin yapılacağı, tıpta insan bilimleri konularının araştırılacağı ve kanıta dayalı tıp çalışmalarının değerlendirileceği uygulamalarla desteklenip zenginleştirilen ve küçük grup çalışmaları şeklinde yürütülen bir programdır. Programda öğrenciler 18-22’şer (başladığı yıl 10-14’er) kişilik gruplara ayrılmakta ve her grubun sorumluluğunu üstlenen öğretim üyesi ile birlikte yıl boyunca 14 oturumda uygulamaları sürdürmektedir. Program halen Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı’nın sorumluluğunda yürütülmektedir. Her dönem için 30-32 grupta, farklı anabilim dallarından öğretim elemanlarının sorumluluğunda eğitimler yürütülmektedir.

Tıpta İnsan Bilimleri kongre kitapçıkları için tıklayınız

DÖNEM III SEÇMELİ “HASTA GÜVENLİĞİ VE MESLEKLERARASI İŞBİRLİĞİ” DERSLERİ

2013-2014 Öğretim Yılından başlayarak Dönem III öğrencilerine “Hasta Güvenliği ve Mesleklerarası İşbirliği” başlıklı bir eğitim programı başlatılmıştır. Programın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin hasta güvenliği ve mesleklerarası işbirliği konusunda bilgi sahibi olmaları, iş ortamında işbirliği gerektiren koşullarda kendi rol ve sorumluluklarına uygun tutum ve davranışı gösterebilmeleridir. Bu dersler Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD’nın koordinatörlüğünde 8 farklı meslek alanını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir: Çocuk gelişimi, diş¸ hekimliği, diyetisyenlik, eczacılık, hemşirelik, fizyoterapi, klinik psikoloji ve sağlık teknikerliği. Öğrenciler hasta güvenliği ve mesleklerarası işbirliği konularında 4 kuramsal derse, farklı mesleklerin tanıtıldığı ve mesleklerarası is¸birliği örneklerinin paylaşıldığı 6 kuramsal derse, olgular üzerinden yürütülen 1 küçük grup tartışmasına ve 8 standart hasta görüşmesi ile çözümleme oturumuna katılmaktadır.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE VERİLEN DERSLER

2013-2014 Öğretim Yılından başlayarak Diş Hekimliği Fakültesi 2 ve 3. Sınıf öğrencilerine yönelik, yarıyıllık, seçmeli ders olarak eğitimlere başlanmıştır. Bu kapsamda ikinci sınıf öğrencilerine “İletişim Becerileri Eğitimi” başlığı altında standart hasta yönteminin kullanıldığı ve 4 grup etkinlikten oluşan bir program yürütülmektedir. Hastayla iletişim kurma, öykü alma, danışmanlık verme, zor hastayla görüşme yapma gibi başlıklar eğitimin içeriğini oluşturmaktadır. Üçüncü sınıf öğrencilerine ise “Klinik Beceri Eğitimi” bas¸lığı altında el yıkama, steril eldiven giyme, intramuskuler ve intravenöz enjeksiyon yapma, arteriyel kan basıncı ölçme, dikiş atma ve temel yaşam desteği konularında uygulamalı eğitimler verilmektedir.

DÖNEM VI SEÇMELİ STAJI

Bu stajı seçen öğrencilerin tıp eğitimi ve tıbbi bilişim konularındaki bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi ve tutum kazanabilmesinin amaçlandığı staj programı 2003-2004 öğretim yılında başlamıştır. Staj programı tartışma, uygulama ve serbest çalışma saatlerinden oluşmaktadır. Dönem VI öğrencileri, akran eğitimi konusundaki etkinliklerin bir bileşeni olarak Dönem I – III öğrencilerinin mesleksel beceri eğitimine aktif olarak katılmaktadır.