Standart Hasta Programı

‘Standart Hasta Programı’, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı tarafından 2003 yılında başlatılmıştır.

Standart hasta yöntemi, belirli bir hastalık öyküsünü tam ve tutarlı bir s¸ekilde betimlemek ve öğrenci performansını değerlendirmek üzere eğitim almış sağlıklı bireylerle yapılandırılmış belirli aşamalarda (görüşme, standart hasta geribildirimi, çözümleme oturumu) yürütülen uygulamaları içerir. 1960’larda ilk kez tanımlanan bu yöntem ile başta sağlık bilimleri eğitimi olmak üzere insan etkileşimi gerektiren her alanda çalışmalar yapmak olanaklıdır.
Standart hasta programı kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar için tıklayınız

Standart hasta olarak bizimle çalışmak ister misiniz?
Başvuru için:
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tıp Eğitimi ve Bilişimi AD
Sıhhiye / Ankara
Tlf: 305 25 78 - 305 26 17

Standart hasta başvuru formu