Etkinlikler

Kongreler

21-22 Haziran 2002, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

26-27 Nisan 2007, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

           31 Ekim-2 Kasım 2010, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara

25-26 Kasım 2011, Hacettepe Üniversitesi, Ankara

16 - 18 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

14-16 Kasım 2013, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi, Ankara

13 - 15 Kasım 2014, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

12-14 Kasım 2015, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara