Eğitim Ortamları

EĞİTİM VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

Eğitim ve Değerlendirme Merkezi (EDM), hasta görüşmesi eğitimlerinde ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlarda kullanılmak üzere 2004 yılında tamamlanan tasarlanmıştır. Dokuz odadan oluşan merkezde, bir kontrol odası ve iki odanın izlenmesine olanak sağlayan bir aynalı oda bulunmaktadır. Her oda muayene odası olarak düzenlenmiş ve gerekli sabit donanım sağlanmıştır. Her odada harekete duyarlı birer dijital kamera bulunmaktadır.

MESLEKLERARASI EĞİTİM VE SİMÜLASYON LABORATUVARI 

Mesleklerarası Eğitim ve Simülasyon Merkezi (MESM), bilgisayar destekli simulatörler ve standart hastalar kullanılarak yapılacak mesleksel ve mesleklerarası eğitimler için 2014 yılında tasarlanmıştır.  Merkezde tek üniteli bir acil servis, iki yataklı bir yoğun bakım ünitesi, iki yataklı bir hasta odası, üç üniteli bir ağız ve diş sağlığı birimi ve bir eczane yer almaktadır. Tüm alanlar dijital kayıt alabilen kameralarla donatılmıştır. Yoğun bakım yataklarında üç açıdan, diğer yataklarda iki açıdan kayıt alınabilmektedir.

MESLEKSEL BECERİ LABORATUVARLARI 

Mesleksel Beceri Laboratuvarları (MBL) 2000-2001 öğretim yılında 2 adet olarak oluşturulmuştur. Laboratuvarlar dörder üniteden oluşmuştur. Laboratuvarda kullanılmakta olan maket ve modeller 2016 yılında bir BAB projesi kapsamında yenilenmiş ve maket parkı genişletilmiştir. Laboratuvar masa ve tabureleri, perdeler yenilenmiş, her üniteye 139 ekran LED televizyonlar yerleştirilmiştir.

KÜÇÜK GRUP ODALARI 

2000-2001 Öğretim Yılında öğrenen merkezli uygulamalar için tasarlanmış 20’şer kişilik odalardır. 2016 yılında masa ve sandalyeleri, perdeleri ve bilgisayarları yenilenmiş, 139 ekran LED televizyonlar yerleştirilmiştir.

DERSLİKLER 

2000-2001 öğretim yılında çok amaçlı kullanıma uygun 45’er kişilik 3 adet derslik (Sınıf B, C, D) oluşturulmuştur. 2004-2005 öğretim yılında sabit bilgisayar, televizyon ve projeksiyon cihazı konarak mesleksel beceri eğitimi ve benzeri küçük gruplu kurslar ve eğitimler için tam donanımlı bir derslik haline getirilen Sınıf D’nin bilgisayarı, sandalye ve perdeleri de 2016 yılında yenilenmiştir. 2016 yılında Sınıf B ve C’ye, küçük grup odası olarak kullanılmak üzere masa ve sandalyeler, bilgisayar ve 139 ekran LED televizyonlar yerleştirilmiştir.

EĞİTİM SALONU 

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimlerde, sürekli mesleki gelişim etkinliklerde ve kurum içi toplantılarda kullanılmak üzere 2008 yılında oluşturulmuş 25 kişilik tam donanımlı bir toplantı salonudur.

DR. EVRİM KİMYONOK EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI

Uzaktan eğitim uygulamaları, sanal hasta ve hastane uygulamaları ile elektronik öğrenme ortamlarında yürütülecek eğitimler için tasarlanmış bir laboratuvardır. Bir 101 ekran LCD televizyon ve bir projeksiyon cihazı ile çoklu sunum olanakları yer almaktadır.