Misyon ve Vizyon

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalının misyonu nitelikli hekimler yetiştirmek için;

 • Eğitim programları geliştirmek ve yürütmek,
 • Tıp eğitimi ile ilgili çağdaş gelişmeleri izlemek,
 • HUTF eğitim programının geliştirilmesine katkıda bulunmak,
 • Verilen eğitimi izlemek ve değerlendirmek,
 • Eğiticiler eğitimini sağlamak,
 • Eğitim teknolojileri alanında eğitim, hizmet ve araştırma yapmaktır.
 

Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nın stratejik vizyonu,

 • Tıp eğitimi ve bilişimi alanında ulusal düzeyde önderliğini sürdürmek ve niteliğini geliştirmek, uluslararası düzeyde önde gelen merkezlerden biri haline gelmek,
 • Öğrenci merkezli eğitimin niteliğini artırabilmek,
 • Öğretim üyelerinin eğitim becerileri ile ilgili gereksinimlerine yönelik sürekli eğitimlerine katkı sağlamak,
 • Tıp eğitiminde eğitim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmak,
 • Tıp eğitimi alanında ulusal ve uluslararası toplantıların düzenlenmesine katkı sağlamak ve bu toplantılara katılmaktır.