Mezuniyet Sonrası

TIP EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI
Tıp eğitimi anabilim dallarının temel işlevlerini yerine getirilebilecek yetkinliklere sahip tıp eğitimcilerinin yetiştirilmesi, tıp eğitimi alanındaki akademik yapılanmanın sağlanması ve bilimsel birikimin oluşturulması açısından önemlidir. Bu gerekçe ile tıp eğitimi alanında doktora düzeyinde insangücünün yetiştirilmesi tıp eğitimi anabilim dallarının temel görevleri arasındadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü içinde ‘Tıp Eğitimi Doktora Programı’ açılması 9 Temmuz 2014 tarihli Senato toplantısında kabul edilmiştir. Öğrenci kabulüne 2014-2015 Bahar Döneminde başlanmıştır.


TIP EĞİTİMİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMI
Tıp eğitimi alanında gereksinim duyulan insangücünün yetiştirilmesi için ilk basamağı oluşturan tıp eğitimi yükseklisans programı 2004 yılında öğrenci kabul etmeye bas¸lamıştır. Programın amacı, tıp eğitimi konusuna ilgi duyanlara, tıp eğitimi alanındaki temel bilgi ve becerilerin yanısıra, eğitim programı ve program geliştirme, ölçme-değerlendirme ve tıp eğitimi alanında araştırma yapma bilgi ve becerisini kazandırmaktır.

Programların detayları için tıklayınız