Hacettepe Üniversitesi
Akademik Kadro

Prof. Dr. Melih Elçin (Anabilimdalı Başkanı)

Prof. Dr. Sevgi Turan

Prof. Dr. Orhan Odabaşı

Doç. Dr. Meral Demirören

Doç. Dr. Barış Sezer

Doç. Dr. Gülşen Taşdelen Teker

Arş. Gör. Dr. Bürge Atılgan

Arş. Gör. Dr. Merih Öztoprak

Arş. Gör. Gökçe Özcan