İyi Hekimlik Uygulamaları ile Mesleklerarası İşbirliği ve Hasta Güvenliği programlarında geçerli grup listeleri belirlendi.